Kurumsal Kimliğimiz

Bize Ulaşın

Vizyonumuz

Tamamı yerel sermaye ile kurulmuş bankamızı, AB standartlarında bir finans kuruluşu olarak, müşterilerimizin finansal geleceklerini şekillendirmelerine güvenli destek veren bir dünya bankası yapmak.

Misyonumuz

Halkımızdan aldığımız destek ile kurulan bankamızı, yine halkımızın yanında yer alarak, küresel ve yerel gelişmeleri yakından takiben, AB standartlarına uyumlu, her an dünyaya açılmaya hazır, KKTC’nin önde gelen güvenilir, teknolojik ve ulaşılabilir bankası yapmak.

Stratejimiz

Müşterisini bire bir tanıyan özelliğmizi kaybetmeden, amaçlarımız doğrultusunda  KKTC genelindeki sektör payımızı istikrarlı şekilde büyütmek ve dünyaya açılmaya her an hazır olmak. Bu amaçla;

 • Önceliğimiz müşteriye kaliteli, güvenilir hizmet vermek,
 • İnsan kaynaklarımızı sürekli güçlendirmek,
 • Teknolojik altyapımızı gelişen ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak sürekli yenilemek,
 • Operasyonel altyapımızı;  verimlilik, risklerin izlenmesi, maliyet/gelir ve pazarlama etkinliğinin güçlendirilmesi doğrultusunda hazırlamak ve geliştirmek,
 • Sürekli ve kesintisiz hizmet verebilmek için çağdaş teknolojik yatırımlara önem vermek,
 • Yabancı kaynaklarımızı kullanırken, güçlü  sermaye  prensibimizden ödün vermemek,
 • Gelirlerimizi ve nihaî  kârlılığımızı arttırmak için maliyet unsurlarını asgariye indirmek,
 • Getiri ve risk dengelerini sağlıklı kurabilmek ve güvenle büyümek için  risk yönetimi ve denetimini sürekli geliştirmek,
 • Etik ve Kurumsal değerleri, sosyal sorumluluk ilkelerini öne çıkaran bir yönetim anlayışı.

Amaçlarımız

Müşterilerimiz için:

 • Ulaşılabilir olmak; yaygın hizmet ağı, internet şubesi ve en önemlisi
 • Müşteri odaklı servis anlayışı yapımız ile bunu pekiştirmek.
 • Birey veya işletme olarak, müşterimizin kendine has finansal ihtiyaçlarına doğru çözümleri üreten banka olarak tanınmak.
 • Güvenilir kimliğimizi her zaman ön planda tutmak.

Hissedarlarımız için:

 • Etkin risk yönetimi ilkelerine sadık kalarak hissedarımızın haklarını korumak.
 • Hisse değerini dengeli biçimde artırmak.

Çalışanlarımız için:

 • Güvenli ve sağlıklı bir ortamda iş imkanı sunmak,
 • Genç beyinleri bankacılık alanında eğiterek sektörde önlerini açmak,
 • Hizmet içi eğitimlerle profesyonel kariyerlerini geliştirmek, motivasyonlarını artırmak, sadakatı teşvik etmek,
 • Performans ve yeterlilik ölçütlerini adaletle tartıp, gerekli atamaları ve ödüllendirmeleri yapmak,
 • Çalışanlar için tercih edilen işveren markası olmak.

Çevremiz ve Tarihimiz için:

 •        Doğa dostu felsemizile yönetim ve personel muhaberatında mümkün olduğunca internet ortamını kullanarak ve yeni kırtasiye kullanmayarak (muhaberat zarfları vb. kırtasiyeyi mükerrer defalar kullanarak) hem çevre kirliliğini azaltmak hem de ağaç kesimine az da olsa katkı koymak.
 •        Her şubemizde ağaçlandırma yapmaya özen göstermek.
 •        Tarihi dokumuza örnek teşkil eden Genel Müdürlük ve Köşklüçiftlik binalarımızda yapılan restorasyon çalışmaları ile tarihimzin korunmasına katkı koymak.

Değerlerimiz 

 • Güvenilir ve dürüst kimliğimiz,
 • Akfinans ailesinin deneyimli personel kadrosu,
 • Güçlü ve 100% yerli özsermayemiz,
 • Güncel teknolojik alt yapımız,
 • Müşteri odaklı, kolay ulaşılabilir personel ve yönetim yapımız,
 • Tarihimize, tarihi eserlerimize ve çevreye olan duyarlılığımız,
 • “ Geleneksel güven”i temsilen tarihimizi korurken, günümüzü ve geleceğimizi şekillendirmek için teknolojiyi yakından takip etmek,
 • Strateji ve hedeflerimize uygun olarak ekip çalışması,
 • Değişen,  yenilenen teknoloji ve ihtiyaçlara paralel olarak sürekli olarak daha iyiye doğru gelişim,
 • Sosyal ve çevreci anlayıştan ödün vermeyen anlayışımız.

Akfinans Bank Ltd. Ana Sözleşme ve Tüzük – Görüntüle