Duyurular

Bize Ulaşın

Basın Açıklaması

Akfinans Bank Ltd olarak Yüksek Mahkeme nezdinde YH 20/2015 sayılı dava ile Girne Kaza Mahkemesi nezdinde açılan 2312/2010 sayılı davanın Bankamızın haklarına halel getirdiğine inanarak kararı istinaf etmiş ve 16.11.2017 tarihinde açıklanan Yüksek Mahkeme   kararı neticesinde Bankamızın istinaf sebeblerinin büyük oranda kabul gördüğününü Adaletin Tecellisi açısından müşahade etmekteyiz.

Yüksek Mahkememizin vermiş olduğu kararın arkasında titiz bir çalışmanın olduğu kulaktan dolma bilgilerin, hayali iftiraların, manşetlerin mahkeme nezdinde itibar görmeyeceği, ‘Doğru duvarın yıkılmayacağı’ kanıtlanmıştır.

Bankamızın Girne Tapu Dairesi nezdinde yapmış olduğu ipoteğin iftira edildiği gibi hileli olmadığı ve geçerli olduğu, Bankamızdan 2005 yılında kredi alan müteahhit Abdurrahman Güney aleyhine almış olduğu borç hükmünün geçerli olduğuna karar verilmiştir.

Bankamızın inşaat aşamasındaki evlerle ilgili masrafların tümünün hesaplara borç geçirilmesi emri verilmiştir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında Bankamızın alacaklarının tümünün Yüksek Mahkememiz tarafından tescil edildiği bir kararda, bankamızın  Teminat maksatlı duran ipoteğinin de aynı şekilde devamını tasdikleyen  kararda davalıların avukatlarının  bir takım medya kuruluşlarında daha Girne mahkemesinde devam eden bir dava hakkında yorum yaparak bankanın “midesine elimizi sokup aldık” dediği demecini hayret ve  şaşkınlıkla karşılar kamuoyunu doğru bilgilendirmediği için kınarız.

Manşetlerin değil Adaletin kazandığını sevinç ve mutlulukla karşıladığımızı bildirir Kamuoyuna saygılarımızı sunarız.

Akfinans Bank Ltd.